Kaspar!

VRIJE BASISSCHOOL REKKEM

VACATURES schooljaar 2023-2024

Interesse ? Neem contact op met directie@vbsrekkem.be of 056/413593

Onze KASPAR-visie

Welkom! Wie kiest voor onze school, kiest ook voor de vijf pijlers die het Kasparteam in de focus zet. Deze waarden en attitudes wil onze school meegeven met uw kind. Gedurende de volledige schoolloopbaan worden ze hierin begeleid. 

Wij willen deze vijf pijlers van Kaspar graag verduidelijken.  Kaspar Kan Alles, Samen Proberen, Alles Realiseren! 

Onder elke pijler vindt u ook een bijhorend filmpje terug.

Onze school leert uw kind hoe het voor zichzelf kan zorgen en hoe hij/zij problemen kan oplossen.

We stimuleren kinderen om hun eigen keuzes te maken, om hun mogelijkheden te ontdekken, om hun leven zelf in handen te nemen.

Onze school ziet het leren van kinderen als een sociaal gebeuren. We moedigen hen aan om samen te werken en elkaar bij dit leren te ondersteunen. 


Onze school biedt kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat. We houden rekening met elk talent, niveau en tempo. We stemmen onze klaswerking daarop af.

Onze school leert uw kind waardering hebben voor de anderen en de wereld rondom hem/haar. Onze school wil dat uw kind de anderen en de wereld rondom hem/haar behandelt zoals hij/zij zelf graag zou willen behandeld worden.

Onze school zorgt ervoor dat uw kind een positief zelfbeeld heeft, dat hij/zij levenslust uitstraalt en dat hij/zij gelukkig is.

Enkele ouders aan het woord: